Veiligheid

Voor overheden, NGO’s en diverse aan veiligheid gelieerde bedrijven en organisaties produceert IN2Content films en animaties waarin het thema veiligheid centraal staat.

at-nationale-politie-in2content.jpg

AT

Een corporate film vertelt het verhaal van een bedrijf of organisatie. In deze corporate film krijgt de kijker een kijkje in de keuken van arrestatieteams van de Nationale Politie. De film is een afgeleide van een eerdere wervingsfilm. In deze originele film vertellen manschappen over hun werk. Voor de openbare versie van deze film zijn deze stemmen vervangen door een voice-over en een aantal scènes her-gemonteerd vanwege het confidentiële karakter.

Centraal in de film staan arrestaties van topcriminelen onder moeilijke omstandigheden en het laten zien van alle facetten van het werk van AT-ers: opleiding, een arrestatie op klaarlichte dag in stedelijk gebied, een inval in een woning en een arrestatie met meerdere voertuigen op de grote weg. Een grote uitdaging bij deze film was het onherkenbaar filmen van de manschappen en er tegelijkertijd voor zorgen dat doordat je geen gezichten ziet dat de film erg afstandelijk zou worden.

Trainingsvideo's

Steeds vaker komen BOA’s, beveiligers, vrijwilligers en politieagenten in aanraking met agressie. Voor verschillende organisaties hebben wij trainingsvideo’s ontwikkeld waarin weerbaarheid centraal staat.

Deze video’s worden gebruikt bij trainingen, voorlichting en werving van nieuwe medewerkers. Samen met de video’s zijn er handboeken gemaakt met stills van de acties met uitleg met tekst. Naast video’s over verbale weerbaarheid zoals de video hiernaast, hebben we ook een serie gemaakt over fysieke weerbaarheid. De video’s hebben er voor gezorgd dat gevangenispersoneel beter om kan gaan met fysiek en verbaal geweld. Hierdoor is het aantal confrontaties tussen het personeel en de gevangenen verminderd.

Cyber

Cybercrime is een toenemend probleem aan het worden. “Hoe maken we mensen bewust van de gevaren van cyber en verkleinen we het risico op hacking?” Als antwoord op deze vraag is er in overleg met onze opdrachtgever voor gekozen om een serie te maken met een ethische hacker. Wouter Slotboom, autoriteit op gebied van cyberveiligheid, behandelt op een duidelijke, eenvoudige en herkenbare manier telkens een andere kwetsbaarheid van soft- en hardware.

Slotboom laat ook zien wat de gevolgen zijn als je device gehackt wordt. Door het verhaal te vertellen vanuit een professionele hacker krijgt de kijker een onthutsend beeld van wat een hacker allemaal kan, welke gevaren er zijn en hoe je op eenvoudige wijze vaak jezelf en anderen kunt beschermen.

Brandveiligheid

In 2018 kreeg de brandweer bijna 118 duizend brandmeldingen (bron: CBS). “Hoe zorgen we voor aandacht voor een goede brandveiligheid voor VvE’s”, was de vraag van Adviescentrum Brandveilig Wonen (ACBW). Ons voorstel was om een video te maken waarin de urgentie zichtbaar wordt. Aan het eind van de video loopt een van de brandweermannen het beeld uit om vervolgens als spreker, gastheer de zaal binnen te komen.

In deze video zitten, zonder dat de kijker dat vooraf weet, een aantal fragmenten die situaties laten zien die vaak niet goed geregeld zijn in appartementencomplexen. Zo mogen er geen objecten staan in bepaalde ruimtes waar brandweermensen hinder van onder vinden. Op deze manier is de video aanleiding voor een levendige discussie over wat bewoners en VvE’s zelf kunnen doen om de veiligheid te verbeteren.

Luchtmacht

De luchtmacht wilde uitleggen waarom helikopters soms laag moeten vliegen in Nederland. Steeds weer kwamen er verontruste telefoontjes over veiligheid als de luchtmacht aan het oefenen was. Wij hebben de opdrachtgever geadviseerd zijn verhaal vorm te geven in een animatie en niet een video met echte helikopters en een talking head.

Door animatie te gebruiken kan op eenvoudige en inzichtelijke wijze het complete verhaal worden verteld tegen minimale productiekosten. De reacties op de animatie zijn positief en het ministerie van Defensie wil in de toekomst vaker gebruik maken van deze vorm om vragen van burgers uit te leggen.

DKDB

Bij deze corporate film, gemaakt in opdracht van Steam, krijgt de kijker een kijkje in de keuken van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB). De DKDB is een speciale dienst binnen de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie. De DKDB beschermt de leden van het Koninklijk Huis, bedreigde politici, diplomaten en andere door het bevoegd gezag aangewezen personen. Deze film is gemaakt voor werving en voorlichting.

Het maken van een corporate film gaat niet over één nacht ijs. Behalve een gedegen voorbereiding is intensief sparren met de opdrachtgever nodig. Van concept, scenario, opname tot montage, IN2Content heeft de mensen en middelen om klanten daarbij van dienst te zijn.