KMar Carib Nederlands (Defensie)

KMar Carib Nederlands (Defensie)

In deze corporate film is te zien hoe de Koninklijke Marechaussee de veiligheidsbelangen in heel het Koninkrijk waarborgt. Dus ook in het Caribisch Gebied. Bij de Brigade Caribisch Gebied werken ongeveer 160 mensen, verspreid over de 6 eilanden. Zij voeren KMar-taken uit, zoals de Militaire Politie Zorg en de grenspolitietaak. Maar ook is een deel werkzaam bij lokale politiekorpsen, immigratiediensten, recherche, intell, ondersteuning en bij het Team Criminele Inlichtingen.

De film 'De Koninklijke Marechaussee in het Caribisch Gebied' schetst een beeld van de taken en verantwoordelijkheden van de KMar op Curaçao, Bonair, Aruba, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. De film is uitgegeven in het Nederlands, Engels en Papiaments.

Deel op :
 
scroll to bottom
Changing Diabetes - Gerald (Novo Nordisk) Slachtoffers in de rechtszaal (Openbaar Ministerie)
7 of 19