Nederland, land van betekenis

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

In opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) produceerde IN2Content een serie video’s over het ontstaan en de inrichting van het landschap van Nederland. De video's zijn niet alleen online te bekijken op de website van het RCE, maar ook bij Schooltv.nl van de NTR.

Uitdaging

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wilde een breed publiek informeren over het ontstaan en de inrichting van het landschap in Nederland. Met dat doel ontwikkelde de RCE een serie online interactieve tijdlijnen en vroeg ons het bijbehorende videoconcept te bedenken en te produceren.

Resultaat

Na een eerste serie, waarbij het IJsselmeergebied centraal stond, hakte de opdrachtgever al snel de knoop door om ook de andere vier tijdlijnen (steden, kavels, water en energie) volgens hetzelfde concept te visualiseren. De vijf series werden al snel opgemerkt door de NTR, die de video’s ook wilde plaatsen op haar platform Schooltv.nl.

De video’s (50 in totaal) zijn inmiddels honderdduizenden keren bekeken en zijn ook een onderdeel van het lespakket in het basisonderwijs geworden.

Aanpak

Ons landschap is de afgelopen eeuwen enorm veranderd. Toch zijn de sporen van duizenden jaren geleden nog steeds te zien. Als je maar weet waar je naar moet kijken.

Onze makers kozen voor een format waarbij een presentator (Mark van Welzenis) de kijker het verleden in het landschap laat ontdekken. Onder andere met behulp van animaties brengen we het verleden tot leven.

Meer uit deze serie

Een selectie uit de series Nederland IJsselmeer, Nederland Energieland, Nederland Kavelland, Nederland Stedenland en Nederland Waterland vind je hieronder.

Meer weten?

Van eerste idee tot uitgewerkt concept. Bij IN2Content denken we mee en werken we met ervaren makers die weten hoe je een serie als 'Nederland, land van betekenis' moet produceren. Meer weten? Neem dan contact op met Erik Bibo.