Changing Diabetes

Novo Nordisk

 “Gebeuren er geen rare dingen? Continue dat stemmetje. Denk daar aan, denk daar aan”. Gerard Versluis laat in een persoonlijk portret, geproduceerd door IN2Content, zien wat de impact is voor een partner van iemand met diabetes.

Uitdaging

Maak inzichtelijk voor medische professionals wat het betekent om te leven met diabetes en de mogelijke dreiging van een hypo. Laat zien hoe het werkelijk is om continue met de last van diabetes te leven en hoe ingrijpend dit het gedrag van mensen, maar ook bijvoorbeeld van partners, beïnvloed. Help met inzichtelijke films het gesprek van medewerkers Novo Nordisk met medische professionals te ondersteunen.

Resultaat

Door het vertrouwen en de persoonlijke band met de maker, waren we in staat om echt persoonlijke portretten te maken, die de kijker een heel intieme kijk in hun leven van de hoofdpersonen geeft. Na de eerste film, die ook de eerste opdracht was van IN2Content voor Novo Nordisk, kregen we de opdracht om een hele serie te maken en verschillende vervolgopdrachten.

Aanpak

De makers van IN2Content kozen in overleg met de klant voor een human interest benadering. Portretten waarbij de kijker een dag in het leven van de geportretteerde meemaakt tijdens alledaagse gebeurtenissen. Van het doen van boodschappen, piano spelen tot een bezoek met het gezin aan de dierentuin.

De hoofpersonen in de verschillende films zijn gevonden door het uitzetten van verschillende oproepjes via de sociale media. Vervolgens zijn er verschillende researchgesprekken geweest en naar aanleiding hiervan zijn scenario’s geschreven. Samen met de hoofdpersonen, zodat het ook echt hun verhaal zou worden. Daarom ook dat van opname tot post-productie de hoofdpersonen bij het hele proces betrokken zijn gebleven.

Meer uit deze serie

Geen mens is hetzelfde en iedereen heeft zijn eigen verhaal. De serie Changing Diabetes heeft zes unieke en bijzondere verhalen opgeleverd van mensen, die ieder op hun eigen wijze met diabetes weten om te gaan.

Meer weten?

Voor het maken van een persoonlijk portret met een echt menselijk verhaal is de oprechte interesse van de maker nodig. IN2Content werkt met dit soort documentairemakers. Meer weten? Neem dan contact op Wilco Pleging.