Afval scheiden bij de bron

Defensie

Gedragsverandering en informeren. De makers van IN2Content kunnen hier bij helpen met video’s én animaties. Zoals bijvoorbeeld laten zien waarom er met het scheiden van afval bij de bron op verschillende fronten winst valt te behalen.

Uitdaging

Na een intern onderzoek en het schrijven van een beleidsplan over “Hoe om te gaan met het scheiden van afval” kwam Defensie bij ons met de vraag om een inhoudelijke en frisse animatie te maken. In de animatie moest op een duidelijke manier worden toegelicht wat er allemaal ging veranderen bij Defensie op het gebied van afvalscheiding. En leiden tot het inzicht bij medewerkers dat afval scheiden kan helpen bij het verlagen van de CO2 uitstoot. De animatie moest qua look and feel aansluiten bij de posters die waren ontwikkeld en moest ook zonder audio begrijpelijk zijn.

Resultaat

De animatie is onderdeel geweest van het project “Afval scheiden bij de bron” dat op zeven verschillende Defensie locaties werd getest. De feedback die de werkgroep kreeg naar aanleiding van deze testfase heeft geleid tot verschillende inzichten die Defensie hielpen het project "Afval scheiden bij de bron" Defensiebreed uit te rollen op al haar locaties.

Aanpak

Samen met onze vormgever en met de opdrachtgever kozen we voor een mix van 2D en 3D vormen, waarbij dezelfde iconen en de kleurstelling van de iconen uit de posters gebruikt werden. Met korte teksten in beeld wordt het inhoudelijke verhaal ondersteund.

Omdat de animatie ook via narrowcasting op veel schermen bij Defensie te zien zou zijn, is er een tweede versie zonder muziek maar met ondertiteling geproduceerd.

Meer animaties voor deze opdrachtgever

Informeren, het werven van personeel, enthousiasmeren, gedragsverandering… Met een animatie kun je in een korte tijd een (abstract) verhaal duidelijk en visueel vertellen. Voor het ministerie van Defensie gebruikten we voor verschillende producties verschillende tekenstijlen, waarbij we iedere keer afwegen welke stijl voor de communicatie het meest effectief zal zijn.

Meer weten?

Wil je jouw doelgroep informeren, enthousiasmeren of ingeslepen gedrag veranderen? Met een animatie vertel je in een korte jouw verhaal op een inzichtelijke en aantrekkelijke manier. Neem voor meer informatie contact op met Erik Bibo.